Strona Główna Biuletynu


Oferta współpracy
Specyfikacja produktu
Najczęściej zadawane pytania
Tanio czy dobrze ?
Zlecenie uruchomienia serwisu
Cennik
Kontakt


ZLECENIE BEZPŁATNE
 
Dla: Działu Obsługi Internetowego Serwisu Biuletynu Informacji Publicznej
P.H.U. BIKOP ul. Derdowskiego 7, 80-319 GDAŃSK
 
Zlecamy uruchomienie serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dla naszych potrzeb. Zgodnie z warunkami Waszej oferty otrzymujemy bezpłatny pierwszy miesiąc użytkowania.
 
Jednocześnie ze zleceniem uruchomienia serwisu wybieramy:
 PAKIET USŁUG A
Informacje będziemy samodzielnie wprowadzać bezpośrednio na Wasz serwer z naszego komputera
 
 PAKIET USŁUG B
Informacje będziemy przesyłać pocztą elektroniczną na Wasz adres info@bip-online.pl
Informacje będziemy przesyłać przesyłką poleconą na Wasz adres w formie elektronicznej (CD ROM, dyskietka)
Informacje będziemy przesyłać listem poleconym
Informacje będziemy przesyłać faxem na Wasz numer (58) 552 31 15
 
Do kontaktów w sprawach merytorycznych jest upoważniona następująca osoba:
Imię i Nazwisko :
Stanowisko :
Podmiot/Urząd :
Adres :
Numer telefonu :
Numer fax :
Adres e-mail :
Data : 28.03.2020