Kontakt

Zapraszamy wszystkich ekspertów – specjalistów odznaczających się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny wiedzy (w szczególności zajmujących się wąskim zagadnieniem, którego dogłębna znajomość wyróżnia ich spośród innych osób z danej branży), do rejestracji w naszym serwisie.

Umieszczenie informacji o sobie w naszej bazie ekspertów pozwoli otrzymywać zlecenia od firm i osób, które będą potrzebować porady bądź pomocy w konkretnych zagadnieniach.

Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej i podanie danych kontaktowych, ogólnych informacji o sobie: stopień lub tytuł naukowy, specjalizacja, miejsca zatrudnienia oraz szczegółowych inforamcji o ewentualnych publikacjach naukowych, pracach badawczych, wnioskach patentowch, itp.